Slide Slide Slide

Om prosjektet

Åsgårdhagen i Fredrikstad er et eiendomsprosjekt under utvikling, med sikte på salgsstart andre halvår i 2022. Beliggenheten er sentralt på nordre Kråkerøy med det kommende boligprosjektet Byhaven og det nye handelssenteret Værstetorvet som nærmeste nabo.

Åsgårdhagen ligger nært sentrum, men samtidig tilbaketrukket med store, grønne hager og terrasser. De store villaleilighetene vil bli åpne, luftige og solvendte – slik at de grønne kvalitetene i Åsgårdhagen kan oppleves fra boligen.

 

  • Byggherrer er Siri og Stein Georg Lillemoen i samarbeid med Værste AS.
  • Plus Arkitektur ved Alexander Mysen jobber nå med detaljregulering av prosjektet.
  • Plus Arkitektur er arkitekt og plankonsulent. 
  • SO-LA, Studio Oslo Landskapsarkitekter, utarbeider en landskapsplan
  • Andre engasjerte rådgivere til prosjektet er COWI, Rambøll og Multiconsult