Slide Slide Slide

Om prosjektet

Åsgårdhagen i Fredrikstad er et eiendomsprosjekt under utvikling, med sikte på salgsstart i 2023. Beliggenheten er sentralt på nordre Kråkerøy med det kommende boligprosjektet Byhaven og det nye handelssenteret Værstetorvet som nærmeste nabo.

Åsgårdhagen ligger nært sentrum, men samtidig tilbaketrukket med store, grønne hager og terrasser. De store villaleilighetene vil bli åpne, luftige og solvendte – slik at de grønne kvalitetene i Åsgårdhagen kan oppleves fra boligen.

 

  • Byggherrer er Siri og Stein Georg Lillemoen i samarbeid med Værste AS.
  • Plus Arkitektur ved Alexander Mysen jobber nå med detaljregulering av prosjektet.
  • Plus Arkitektur med Fabian Campos leder arkitektteamet bak prosjektet.
  • SO-LA, Studio Oslo Landskapsarkitekter, utarbeider en landskapsplan
  • Andre engasjerte rådgivere til prosjektet er EVR, COWI, Rambøll og Multiconsult.  
  • Grafisk profil utarbeidet av Studio Geist. Webdesign og tekst Earthtree Media. Foto, video og SoMe-kampanjer TM Studio Productions.