Gårdsrommet i Åsgårdhagen

Gårdsrommet i Åsgårdhagen

Mellom de fem husene i Åsgårdhagen har vi skapt et fint gårdsrom. Et grønt hagetun og møteplass med mye sol som åpner opp og skaper lys mellom byggene, og som ivaretar gode siktlinjer. Vi ser på mulighetene for et drivhus i nærheten av Eikelunden, og vi synes det er...
Noen endringer på Hus D og E

Noen endringer på Hus D og E

Vi har gjort noen endringer i prosjektet. Hus D, som ligger i sør-vest, er nå redusert til tre etasjer, pluss takhage. Og så har vi fjernet takhage på Hus E og flyttet denne til Hus D. Videre har vi trukket inn 4 etg. på Hus E mot sør-vest.