Landskapet er utgangspunktet for vårt prosjekt. I samarbeid med Studio Oslo Landskapsarkitekter (SO-LA) har vi utviklet en utomhusplan der vi tar godt vare på den gamle eikelunden sør på tomta. Rundt den tilpasser vi byggene, og lager lekeplasser, drivhus, regnbedd, parsellhager og flotte...

les mer