Gårdsrommet i Åsgårdhagen

Gårdsrommet i Åsgårdhagen

Mellom de fem husene i Åsgårdhagen har vi skapt et fint gårdsrom. Et grønt hagetun og møteplass med mye sol som åpner opp og skaper lys mellom byggene, og som ivaretar gode siktlinjer. Vi ser på mulighetene for et drivhus i nærheten av Eikelunden, og vi synes det er spennende å lage en parsellhage...

les mer
Noen endringer på Hus D og E

Noen endringer på Hus D og E

Vi har gjort noen endringer i prosjektet. Hus D, som ligger i sør-vest, er nå redusert til tre etasjer, pluss takhage. Og så har vi fjernet takhage på Hus E og flyttet denne til Hus D. Videre har vi trukket inn 4 etg. på Hus E mot sør-vest.

les mer
Åsgårdhagen tar form

Åsgårdhagen tar form

Høsten 2022 har byggherreteamet endret litt på skisseprosjektet vårt. Vi har trukket oss litt lenger nord for tomtegrensen mot sør, og vi har endret litt på form og fotavtrykk på de fem byggkroppene våre. Byggene har fått litt mindre fotavtrykk, og mer luft mellom byggene gir plass til et stort...

les mer
Bo ved den gamle eikelunden

Bo ved den gamle eikelunden

Landskapet er utgangspunktet for vårt prosjekt. I samarbeid med Studio Oslo Landskapsarkitekter (SO-LA) har vi utviklet en utomhusplan der vi tar godt vare på den gamle eikelunden sør på tomta. Rundt den tilpasser vi byggene, og lager lekeplasser, drivhus, regnbedd, parsellhager og flotte...

les mer
Sommerhilsen fra Åsgårdhagen

Sommerhilsen fra Åsgårdhagen

Sør på tomta vår ligger den gamle og flotte eikelunden. Disse trærne skal bevares og blir en viktig del av vårt prosjekt. De danner en fin overgang til borettslaget i sør. Landskapsarkitektene i SO-LA jobber nå med hvordan vi skal lage fine uteplasser. Lekeplass, parsellhage, drivhus og utendørs...

les mer