Mellom de fem husene i Åsgårdhagen har vi skapt et fint gårdsrom. Et grønt hagetun og møteplass med mye sol som åpner opp og skaper lys mellom byggene, og som ivaretar gode siktlinjer. Vi ser på mulighetene for et drivhus i nærheten av Eikelunden, og vi synes det er spennende å lage en parsellhage med urter og grønnsaker. Langs Åsgårdveien vil vi anlegge regnbedd. De kan beplantes. Sør på tomta kommer det en lekeplass. Vi har redusert høyden på hus D for å få mer sol inn på hagetunet.

Gårdsrommet i Åsgårdhagen fra sør. Illustrasjonsbilde. Avvik kan forekomme.