Vi har gjort noen endringer i prosjektet. Hus D, som ligger i sør-vest, er nå redusert til tre etasjer, pluss takhage. Og så har vi fjernet takhage på Hus E og flyttet denne til Hus D.
Videre har vi trukket inn 4 etg. på Hus E mot sør-vest.