Høsten 2022 har byggherreteamet endret litt på skisseprosjektet vårt. Vi har trukket oss litt lenger nord for tomtegrensen mot sør, og vi har endret litt på form og fotavtrykk på de fem byggkroppene våre. Byggene har fått litt mindre fotavtrykk, og mer luft mellom byggene gir plass til et stort tun midt i Åsgårdhagen. Takhagene gir beboerne et unikt oppholdssted og utkikkspunkt.

I desember 2022 har vi sendt inn vårt planforslag til kommunal saksbehandling.