2021 nærmer seg slutten. For oss i Åsgårdhagen har det vært et spennende år med fin utvikling. Vi har utvidet tomtearealet og jobber nå med å kvalitetssikre prosjektet.
Arkitekt Fabian Campos fra Plus Arkitektur jobber med skisseprosjektet, og Alexander Mysen fra Plus utvikler planforslaget som vi skal sende inn rett over nyttår.
Landskapsarkitektene i SO-LA jobber med utomhusplan og vi gleder oss til å presentere vårt hagekonsept, bå bakke og tak, neste år.
Rådgivere fra COWI, Rambøll, Multiconsult og Aktiv Skogpleie ser på alle de nødvendige forhold rundt konstruksjon, trafikk, støy og bevaring av eiketrær etc.
På markedssiden er Møller & Partners godt igang med å analysere markedet, og det er allerede mange som har meldt sin interesse hos våre dyktige meglere Henriette og Dag Thomas. Vi planlegger salgsstart i andre halvår 2022.

God Jul fra Siri, Elisabeth, Lill-Ann, Trond og Stein Georg på vegne av Åsgårdhagen