Nordøst for Åsgårdhagen utvikler vår nabo Værste as et nytt bolig- og handelsområde: Værstetorvet ligger rett ved gangbroen, og Åsgårdjordet  blir vær nærmeste nabo med boliger og handel under bakkeplan. Åsgårdhagen og Værste har en god dialog slik at de to områdene på Åsgård harmoniserer med hverandre, og typologi og infrastruktur optimaliseres. Her er deres skisser utarbeidet av Griff Arkitektur:

https://vaerstetorvet.no/boliger