Lune og solrike villaleiligheter på Kråkerøy

Tenk deg å bo sentralt i Fredrikstad, men likevel tilbaketrukket. I en lys leilighet som er funksjonell og effektiv, men med kvaliteter og rom som i en lun villa.

Åsgårdhagen er et sjeldent boligprosjekt. I et attraktivt boligstrøk på Kråkerøy i Fredrikstad skal vi bygge 71 leiligheter med villakvaliteter. Under bakken lager vi brede parkeringsplasser, romslige boder, sykkelparkering og «mekkeverksted».

Boligene blir skapt for best mulig utnyttelse av solforholdene, med en grønn hage som gir ro i sjelen. Når vi sier vi er opptatt av design, detaljer og bokvalitet, viser vi det gjennom åpne plasser og orangerie i hagen. Med regnbedd og takhager med uteplass, kjøkken og urtehage.

Fra Åsgårdhagen har du gangavstand til by, knutepunkt og attraktive servicetilbud. Sykle til stranda eller svipp utom Hvaler hvis du vil! 

Vi utvikler lune og solrike villaleiligheter

Bildene på nettsiden er illustrasjoner. Avvik kan forekomme.

«Åsgårdhagen er et sjeldent boligprosjekt, skapt i samspillet mellom unike, stedstilpassede bygningskropper og områdets grønne hagestruktur. Bokvaliteten i prosjektet skapes i fellesskapet og i det grønne. I Åsgårdhagen legger vi stor vekt på at alle boliger sikres lys og luft. Vi skaper gode solforhold og gir tilgang til kvalitative uteoppholdsrom.»

PLUS ARKITEKTUR v/ Fabian Campos og Camilla Transel

Siste nytt fra Åsgårdhagen.

Gårdsrommet i Åsgårdhagen
Gårdsrommet i Åsgårdhagen
Mellom de fem husene i Åsgårdhagen har vi skapt et fint gårdsrom. Et grønt hagetun og møteplass med mye sol som åpner opp og skaper lys mellom byggene, og som ivaretar gode siktlinjer. Vi...
Les mer
Noen endringer på Hus D og E
Noen endringer på Hus D og E
Vi har gjort noen endringer i prosjektet. Hus D, som ligger i sør-vest, er nå redusert til tre etasjer, pluss takhage. Og så har vi fjernet takhage på Hus E og flyttet denne til...
Les mer
Åsgårdhagen tar form
Åsgårdhagen tar form
Høsten 2022 har byggherreteamet endret litt på skisseprosjektet vårt. Vi har trukket oss litt lenger nord for tomtegrensen mot sør, og vi har endret litt på form og fotavtrykk på de fem byggkroppene våre....
Les mer
Bo ved den gamle eikelunden
Bo ved den gamle eikelunden
Landskapet er utgangspunktet for vårt prosjekt. I samarbeid med Studio Oslo Landskapsarkitekter (SO-LA) har vi utviklet en utomhusplan der vi tar godt vare på den gamle eikelunden sør på tomta. Rundt den tilpasser vi...
Les mer

Interessert i leilighet og vil vite mer om prosjektet?

Ta kontakt med våre meglere i ASK Møller

Dag Thomas Svendsen

Dag Thomas Svendsen

Eiendomsmegler MNEF

Henriette Knold Andersen

Henriette Knold Andersen

Eiendomsmegler MNEF

Her kommer 71 lune og solrike villaleiligheter.

Åsgårdhagen i Fredrikstad er et eiendomsprosjekt under utvikling, med sikte på salgsstart mot slutten av 2024. Beliggenheten er sentralt på nordre Kråkerøy med det kommende boligprosjektet Byhaven og det nye handelssenteret Værstetorvet som nærmeste nabo.

Åsgårdhagen ligger nært sentrum, men samtidig tilbaketrukket med store, grønne hager og terrasser. De store villaleilighetene vil bli åpne, luftige og solvendte – slik at de grønne kvalitetene i Åsgårdhagen kan oppleves fra boligen.

 

  • Utviklere er Siri og Stein Georg Lillemoen i samarbeid med Værste AS.
  • Plus Arkitektur ved plankonsulent Alexander Mysen jobber med detaljregulering av prosjektet.
  • Plus Arkitektur er arkitekt og teamet ledes av Fabian Campos. 
  • SO-LA, Studio Oslo Landskapsarkitekter, utarbeider vår utomhusplan. 
  • Andre engasjerte rådgivere til prosjektet er EVR, COWI, Rambøll og Multiconsult